Contact

Mocht u vragen hebben, dan ben ik bereikbaar via:

 

Telefonisch contact

0572 38 17 70

E-mail contact
l
Het maken van een afspraak kan uitsluitend telefonisch!

Consulten zijn ook in de avonduren en op zaterdag mogelijk.

Contactformulier

1 + 13 =

Privacyverklaring aan cliënt. Opgemaakt 01-12-2019
Ik (Sylvia Kamans, therapeut complementaire geneeswijzen) ben wettelijk verplicht u duidelijk te informeren over welke privacygevoelige gegevens ik verzamel en met welk doel. Dit volgt uit de Wet bescherming persoonsgegevens 25-05-2018.
Uw persoonlijke gegevens welke ik registreer zijn uw naam, adres en woonplaats gegevens, e-mail, telefoonnummer en de persoonlijke en medische gegevens welke volgen uit de anamnese en vervolgconsulten die ik met u afneem.
De Electro Acupunctuur volgens VOLL meting leg ik schriftelijk vast als onderdeel van het consult. Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming verstrekt aan derden of voor andere doeleinden gebruikt dan ten behoeve van uw consulten. Uw gegevens worden 5 jaar bewaard in een afgesloten kast, die alleen door mij toegankelijk is. Na deze periode van 5 jaar worden uw gegevens vernietigd.
Mijn website heeft geen cookies of andere vormen van registratie.

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Sylvia Kamaans. Ook het gebruik van merk- en productnamen van Sylvia Kamaans in op zoekmachines gerichte teksten is niet toegestaan.

Sylvia`s Praktijk

Overbrinck 45
8111 BS Heeten

Direct afspraak maken

0572 38 17 70